ภาษา Kanasi Group (Lang. 2)

ชื่อภาษา: Kanasi Group (Lang. 2)
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2347
รหัสสำเนียงของ ROD: 02347
ชื่อภาษา ISO: Kanasi [soq]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เพลง (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A80620).

ข่าวประเสริฐ (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C23061).

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C16231).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62971).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62968).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62969).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า & เพลง (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า & เพลง MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62970).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80621).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74300).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74100).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74110).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 10-21 (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 10-21 MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63420).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 1-12 (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 1-12 MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63405).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 13-21 (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 13-21 MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63407).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 1-9 (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 1-9 MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63419).

1 Kings (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด 1 Kings (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65235).

1 Samuel (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด 1 Samuel (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65233).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 22-24 (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 22-24 MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63408).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 22-24 (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 22-24 MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63421).

2 Chronicles (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด 2 Chronicles (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65237).

2 Kings (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด 2 Kings (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65236).

2 Samuel (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด 2 Samuel (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65234).

Amos (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Amos (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65250).

Daniel (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Daniel (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65248).

Deuteronomy (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Deuteronomy (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65230).

Ecclesiastes (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Ecclesiastes (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65243).

Exodus (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Exodus (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65227).

Ezekiel (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Ezekiel (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65247).

Ezra (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Ezra (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65238).

Genesis 1-13 (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Genesis 1-13 MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64305).

Genesis 14-22 (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Genesis 14-22 MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64306).

Genesis 24-37 (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Genesis 24-37 MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64307).

Genesis 39-47 (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Genesis 39-47 MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64312).

Genesis 48-50 & เพลง (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Genesis 48-50 & เพลง MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64323).

HIV Aids (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด HIV Aids MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) สื่อด้านการศึกษาที่ให้ความรู้ทั่วไป เช่น เรื่องสุขภาพ การเกษตร ธุรกิจ การอ่านเขียนและอื่นๆ (A63392).

Hosea (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Hosea (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65249).

Isaiah (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Isaiah (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65244).

Jeremiah (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Jeremiah (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65245).

Job (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Job (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65240).

Jonah (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Jonah (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65251).

Joshua (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Joshua (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65231).

Judges (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Judges (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65232).

Lamentations (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Lamentations (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65246).

Leviticus (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Leviticus (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65228).

LLL 6 Bible Readings 1-24 (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด LLL 6 Bible Readings 1-24 MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63400).

Micah (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Micah (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65252).

Nehemiah (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Nehemiah (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65239).

Numbers (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Numbers (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65229).

Proverbs (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Proverbs (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65242).

Psalms (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Psalms (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65241).

Zechariah (Portions) (in Kanasi)

(ดาวน์โหลด Zechariah (Portions) MP3 ในภาษา Kanasi Group (Lang. 2)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65253).

ชื่ออื่นสำหรับ Kanasi Group (Lang. 2)

Dima
Dima Group II
Grukwaya
Kanasi
Kanasi Group II
Medino
Sona

พื้นที่ใช้ภาษา Kanasi Group (Lang. 2)

Papua New Guinea

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kanasi Group (Lang. 2)

มี 1 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Kanasi Group (Lang. 2).

Kanasi

ข้อมูลเกี่ยวกับ Kanasi Group (Lang. 2)

ข้อมูลอื่นๆ: No Relation to Kanasi Group I.;Christian

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ