ภาษา Wedau: Kwamana

ชื่อภาษา: Wedau: Kwamana
ชื่อภาษา ISO: Wedau [wed]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2344
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 02344

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wedau: Kwamana

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Genesis 1-21 (in Wedau)

(ดาวน์โหลด Genesis 1-21 MP3 ในภาษา Wedau: Kwamana) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63378).

Genesis 22-50 (in Wedau)

(ดาวน์โหลด Genesis 22-50 MP3 ในภาษา Wedau: Kwamana) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63379).

ข่าวประเสริฐ (in Wedau)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Wedau: Kwamana) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80969).

HIV AIDS (in Wedau)

(ดาวน์โหลด HIV AIDS MP3 ในภาษา Wedau: Kwamana) สื่อด้านการศึกษาที่ให้ความรู้ทั่วไป เช่น เรื่องสุขภาพ การเกษตร ธุรกิจ การอ่านเขียนและอื่นๆ (A63390).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Wedau)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Wedau: Kwamana) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63071).

Mark 1-7 (in Wedau)

(ดาวน์โหลด Mark 1-7 MP3 ในภาษา Wedau: Kwamana) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62824).

Mark 8-13 (in Wedau)

(ดาวน์โหลด Mark 8-13 MP3 ในภาษา Wedau: Kwamana) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63192).

Mark 14-16 (in Wedau)

(ดาวน์โหลด Mark 14-16 MP3 ในภาษา Wedau: Kwamana) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63193).

เพลง (in Wedau)

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Wedau: Kwamana) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A80981).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Wedau)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Wedau: Kwamana) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C12130).

พระคำแห่งชีวิต 2 w/ WEDAU: Wamiri (in Wedau)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 w/ WEDAU: Wamiri MP3 ในภาษา Wedau: Kwamana) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes one message in WEDAU:Wamiri (C12131).

พระคำแห่งชีวิต w/ GAYAVI

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ GAYAVI MP3 ในภาษา Wedau: Kwamana) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes messages in GAYAVI (C16390).

ชื่ออื่นสำหรับ Wedau: Kwamana

Boanai
Boanaki
Boianaki
Boinaki
Galavi
Gayavi
Gayavu
Ghayavi
Kwamana

พื้นที่ใช้ภาษา Wedau: Kwamana

Papua New Guinea

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Wedau: Kwamana

People Groups who speak Wedau: Kwamana

Wedau;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Wedau: Kwamana

ข้อมูลอื่นๆ: Close to Gapapaiwa; nominal & com. Christian.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ