ภาษา Koussountou

ชื่อภาษา: Koussountou
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22858
รหัสสำเนียงของ ROD: 22858
ชื่อภาษา ISO: Bago-Kusuntu [bqg]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Koussountou

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Koussountou

Togo

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Koussountou

มี 1 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Koussountou.

Bago

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Koussountou

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ถ้าคุณสนใจที่จะได้สื่อนี้ซึ่งยังไม่พร้อม หรือเลิกใช้แล้ว กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น