ภาษา Mbembe

ชื่อภาษา: Mbembe
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2275
รหัสสำเนียงของ ROD: 02275
ชื่อภาษา ISO: Cross River Mbembe [mfn]

ตัวอย่างภาษา Mbembe

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mbembe

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต 1

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Mbembe) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A13400).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Mbembe ผสมบ้าง

A29991 Becoming a Friend of God ดาวน์โหลด Becoming a Friend of God MP3 ในภาษา Mbembe (in Mbembe, Cameroun)

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Mbembe, Cross River - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Mbembe

Ekokoma
Ifunubwa
Mbembe, Cross River
Oderiga
Ofunobwam
Ofunukpan
Okam
Wakande

พื้นที่ใช้ภาษา Mbembe

Nigeria

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mbembe

มี 8 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Mbembe.

Mbembe, Cross River: Adun
Mbembe, Cross River: Apiapum
Mbembe, Cross River: Ekama
Mbembe, Cross River: Oferikpe
Mbembe, Cross River: Ofombonga
Mbembe, Cross River: Ofonokpan
Mbembe, Cross River: Okom
Mbembe, Cross River: Osopong

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mbembe

ข้อมูลอื่นๆ: Some understand YALA, EFIK.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ