ภาษา Lawa: Western

ชื่อภาษา: Lawa: Western
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22728
ชื่อภาษา ISO: Western Lawa [lcp]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lawa: Western

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Lawa: Western

China
Thailand

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Lawa: Western

มี 5 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Lawa: Western.

ละว้าละอุบ
ละว้ากองลอย
ละว้าบ้านดง
ละว้าบ้านสาม
ละว้าช่างหม้อ

ข้อมูลเกี่ยวกับ Lawa: Western

จำนวนประชากร: 93,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ