ภาษา Amarasi: Ro’is Hero

ชื่อภาษา: Amarasi: Ro’is Hero
ชื่อภาษา ISO: Amarasi [aaz]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22684
Language Scope: Dialect
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Amarasi: Ro’is Hero

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Rais Reko [ข่าวประเสริฐ] (in Amarasi)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Amarasi: Ro’is Hero) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A62520).

Lazarus Drama & Devotional (in Amarasi)

(ดาวน์โหลด Lazarus Drama & Devotional MP3 ในภาษา Amarasi: Ro’is Hero) บันทึกเสียงหรือวีดีโอที่สอนความจริงจากพระคัมภีร์ (A63237).

Markus 1 - 6 [Mark 1-6] (in Amarasi)

(ดาวน์โหลด Mark 1-6 MP3 ในภาษา Amarasi: Ro’is Hero) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63219).

Markus 7 - 11 [Mark 7-11] (in Amarasi)

(ดาวน์โหลด Mark 7-11 MP3 ในภาษา Amarasi: Ro’is Hero) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63220).

Markus 12 - 16 [Mark 12-16] (in Amarasi)

(ดาวน์โหลด Mark 12-16 MP3 ในภาษา Amarasi: Ro’is Hero) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63221).

Umpama Bibit [Parable of the Sower] (in Amarasi)

(ดาวน์โหลด Parable of the Sower MP3 ในภาษา Amarasi: Ro’is Hero) บันทึกเสียงหรือวีดีโอที่สอนความจริงจากพระคัมภีร์ (V63410).

พื้นที่ใช้ภาษา Amarasi: Ro’is Hero

Indonesia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Amarasi: Ro’is Hero

People Groups who speak Amarasi: Ro’is Hero

Amarasi;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ