ภาษา Arabic, Syro-Lebanese

ชื่อภาษา: Arabic, Syro-Lebanese
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22589
ชื่อภาษา ISO: North Levantine Arabic [apc]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Arabic, Syro-Lebanese

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Lebanese Levant Shiite Film (film) (A man has a dream and tries to discover meaning) - (Create International)
Lebanese Levant Shiite Film (film) (Two women discuss Isa Al Masih) - (Create International)
Lebanese Levant Shiite Film (film) (Young woman seeks help from friend) - (Create International)

พื้นที่ใช้ภาษา Arabic, Syro-Lebanese

Lebanon
Syria

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Arabic, Syro-Lebanese

มี 9 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Arabic, Syro-Lebanese.

Arabic: Damascus
Arabic, North Levantine: Aleppo
Arabic, North Levantine: Beiruti
Arabic, North Levantine: North-Central Lebanese
Arabic, North Levantine: North Lebanese
Arabic, North Levantine: North Lebanese Literary
Arabic, North Levantine: South-Central Lebanese
Arabic, North Levantine: South Lebanese
Arabic, North Levantine: Syrian Calamon

ข้อมูลเกี่ยวกับ Arabic, Syro-Lebanese

จำนวนประชากร: 30,000,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ