ภาษา Kurdish, Northern: Afrin

ชื่อภาษา: Kurdish, Northern: Afrin
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22521
รหัสสำเนียงของ ROD: 22521
ชื่อภาษา ISO: Northern Kurdish [kmr]

ตัวอย่างภาษา Kurdish, Northern: Afrin

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kurdish, Northern: Afrin

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Hêviya Nû [New Hope]

(ดาวน์โหลด New Hope MP3 ในภาษา Kurdish, Northern: Afrin) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65207).

Mizginia Rund [ข่าวประเสริฐ^ for Men]

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ for Men MP3 ในภาษา Kurdish, Northern: Afrin) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64640).

Mizginia Rund ji Jinȇ re [ข่าวประเสริฐ^ for Women]

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ for Women MP3 ในภาษา Kurdish, Northern: Afrin) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64639).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Kurdi, Behdini - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Kurdish, Afrini - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Kurmanji - Cis - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Kurmanji Standard - (The Jesus Film Project)
The Gospel of John - Kurdi: Kurmanji - (Gospel Go)
The Jesus Story (audiodrama) - Kurmanji Standard - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Kurdish Kurmanji - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Kurdish, Northern: Afrin

Aleppo Kurdish
Kurdish: Syria
Kurmanji: Afrin
Kurmanji Kurdish
Kurmanji: Syria

พื้นที่ใช้ภาษา Kurdish, Northern: Afrin

Syria

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kurdish, Northern: Afrin

มี 18 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Kurdish, Northern: Afrin.

Hekari
Kermancî, Behdini
Kurdi: Khorrassani
Kurdi, Kurmanji
Kurdish: Amadiye
Kurdish: Barwari Jor
Kurdish: Boti
Kurdish: Marashi
Kurdish, Northern: Ashiti
Kurdish: Sheikhan
Kurdish: Shemdinani
Kurdish: Syria
Kurdish: Zakho
Kurmanji: Bayazidi
Kurmanji: Gulli
Kurmanji: Qochani
Kurmanji: Standard
Kurmanji: Surchi

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ