ภาษา Kurmanji: Standard

ชื่อภาษา: Kurmanji: Standard
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22520
Language Type: Dialect
รหัสสำเนียงของ ROD: 22520
ชื่อภาษา ISO: Northern Kurdish [kmr]

ตัวอย่างภาษา Kurmanji: Standard

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kurmanji: Standard

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

مزگینا ئینجیلی Mizgina încîli [ข่าวประเสริฐ^]

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา Kurmanji: Standard) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A63912).

Sermon (in Kurmancî [Kurdi, Kurmanji])

(ดาวน์โหลด Sermon MP3 ในภาษา Kurmanji: Standard) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (C33891).

Peyvên Jiyan ji bo Jinan [พระคำแห่งชีวิต for Women]

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต for Women MP3 ในภาษา Kurmanji: Standard) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A63913).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

God's Powerful Saviour - Kurmanji - Readings from the Gospel of Luke - (Audio Treasure)
Jesus Film Project films - Kurdi, Behdini - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Kurdish, Afrini - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Kurmanji - Cis - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Kurmanji Standard - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Kurmanji Standard - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Kurdish Kurmanji - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Kurdish Kurmanji - Transcaucasia Version - (Faith Comes By Hearing)
The Prophet's Story - Kurdish, Northern: Afrin - (Create International)

ชื่ออื่นสำหรับ Kurmanji: Standard

Kermanci, Standard
Kermancî, Standard
Kurmanji: Fus-ha

พื้นที่ใช้ภาษา Kurmanji: Standard

Syria
Turkey

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kurmanji: Standard

มี 18 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Kurmanji: Standard.

Hekari (Unknown)
Kermancî, Behdini (Dialect)
Kurdi: Khorrassani (Dialect)
Kurdi, Kurmanji (ISO Language)
Kurdish: Amadiye (Unknown)
Kurdish: Barwari Jor (Unknown)
Kurdish: Boti (Unknown)
Kurdish: Marashi (Unknown)
Kurdish, Northern: Afrin (Dialect)
Kurdish, Northern: Ashiti (Unknown)
Kurdish: Sheikhan (Unknown)
Kurdish: Shemdinani (Unknown)
Kurdish: Syria (Unknown)
Kurdish: Zakho (Unknown)
Kurmanji: Bayazidi (Unknown)
Kurmanji: Gulli (Unknown)
Kurmanji: Qochani (Unknown)
Kurmanji: Surchi (Unknown)

People Groups who speak Kurmanji: Standard

Herki; Kurd, Kurmanji; Shikaki; Yazidi;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ