ภาษา Illo

ชื่อภาษา: Illo
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22503
รหัสสำเนียงของ ROD: 22503
ชื่อภาษา ISO: Boko (Benin) [bqc]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Illo

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The Bible - Boko - 2009 SIM - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Illo

Illo Busa

พื้นที่ใช้ภาษา Illo

Benin

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Illo

มี 2 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Illo.

Boko
Bussawa

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Illo

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ