ภาษา Vietnamese: Tonkinese

ชื่อภาษา: Vietnamese: Tonkinese
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22375
รหัสสำเนียงของ ROD: 22375
ชื่อภาษา ISO: Vietnamese [vie]

ตัวอย่างภาษา Vietnamese: Tonkinese

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Vietnamese: Tonkinese

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Vietnamese: Tonkinese) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64852).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

God's Powerful Saviour - Vietnamese - Readings from the Gospel of Luke - (Audio Treasure)
God's story Audiovisual - Vietnamese - (God's Story)
Gospel Resources - Vietnamese - (Viet Christian)
Hymns - Vietnamese - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Vietnamese - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Vietnamese, Northern - (The Jesus Film Project)
The Bible - Vietnamese - âm thanh Kinh Thánh - (Wordproject)
The Gospel of Mark - Vietnamese - (Gospel Go)
The Jesus Story (audiodrama) - Vietnamese - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Vietnamese Northern - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Vietnamese - 1924 Khoi-Cadman version - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Vietnamese - British and Foreign Bible Society - (Talking Bibles)
The New Testament - Vietnamese - Non dramatised Version - 1998 Edition - (Faith Comes By Hearing)
Thru the Bible Vietnamese Podcast - (Thru The Bible)
Who is God? - Vietnamese - (Who Is God?)

ชื่ออื่นสำหรับ Vietnamese: Tonkinese

Vietnamese: Haryong Bay
Vietnamese: Tonkin

พื้นที่ใช้ภาษา Vietnamese: Tonkinese

Vietnam

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Vietnamese: Tonkinese

มี 4 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Vietnamese: Tonkinese.

เวียตนาม
เวียดนามใต้
Vietnamese: Hanoi
Vietnamese: Hue

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ