ภาษา Nusu: Fugong

ชื่อภาษา: Nusu: Fugong
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22369
รหัสสำเนียงของ ROD: 22369
ชื่อภาษา ISO: Nusu [nuf]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nusu: Fugong

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Nusu: Fugong

NuHwa - Pihe: Fugong

พื้นที่ใช้ภาษา Nusu: Fugong

China

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Nusu: Fugong

มี 5 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Nusu: Fugong.

Nong: Nopa
Nong: Nusu
Nusu: Central Nusu
Nusu: Pihe
Ruoruo: Wawa

ข้อมูลเกี่ยวกับ Nusu: Fugong

จำนวนประชากร: 9,864

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nusu: Fugong

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ถ้าคุณสนใจที่จะได้สื่อนี้ซึ่งยังไม่พร้อม หรือเลิกใช้แล้ว กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น