ภาษา ภาษาฟาร์ซี

ชื่อภาษา: ภาษาฟาร์ซี
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2227
รหัสสำเนียงของ ROD: 02227
ชื่อภาษา ISO: Iranian Persian [pes]

ตัวอย่างภาษา ภาษาฟาร์ซี

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา ภาษาฟาร์ซี

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต 1

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา ภาษาฟาร์ซี) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A03220).

ชีวิตของพระเยซู 1

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู 1 MP3 ในภาษา ภาษาฟาร์ซี) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (A30020).

พระคำแห่งชีวิต 2

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา ภาษาฟาร์ซี) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A20331).

ชีวิตของพระเยซู 2

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู 2 MP3 ในภาษา ภาษาฟาร์ซี) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (A30021).

เพลง 2 - Treasure of Jesus

(ดาวน์โหลด เพลง 2 - Treasure of Jesus MP3 ในภาษา ภาษาฟาร์ซี) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (C80950).

พระคำแห่งชีวิต 3

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 3 MP3 ในภาษา ภาษาฟาร์ซี) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A03550).

ข่าวประเสริฐ (for women)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ (for women) MP3 ในภาษา ภาษาฟาร์ซี) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร For Women. (A23131).

Has the Bible Been Changed?

(ดาวน์โหลด Has the Bible Been Changed? MP3 ในภาษา ภาษาฟาร์ซี) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A75061).

How can we know God? 1

(ดาวน์โหลด How can we know God? 1 MP3 ในภาษา ภาษาฟาร์ซี) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A75064).

How can we know God? 2

(ดาวน์โหลด How can we know God? 2 MP3 ในภาษา ภาษาฟาร์ซี) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A75066).

How can we know God? 3

(ดาวน์โหลด How can we know God? 3 MP3 ในภาษา ภาษาฟาร์ซี) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A75065).

How can we know God? 4

(ดาวน์โหลด How can we know God? 4 MP3 ในภาษา ภาษาฟาร์ซี) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A75068).

Meditational เพลง by Haik w/ wstrn hymn

(ดาวน์โหลด Meditational เพลง by Haik w/ wstrn hymn MP3 ในภาษา ภาษาฟาร์ซี) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A75058).

เพลง of Haik Housepian

(ดาวน์โหลด เพลง of Haik Housepian MP3 ในภาษา ภาษาฟาร์ซี) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A75063).

Radio Voice of Christ

(ดาวน์โหลด Radio Voice of Christ MP3 ในภาษา ภาษาฟาร์ซี) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A75062).

เพลง - Treasure of Jesus

(ดาวน์โหลด เพลง - Treasure of Jesus MP3 ในภาษา ภาษาฟาร์ซี) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A80949).

مژده [ข่าวประเสริฐ^]

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา ภาษาฟาร์ซี) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร Man's voice to be suitable for either men or women. (A63695).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Farsi Radio - (Eternal Life Ministries)
Farsi Video - (Eternal Life Ministries)
Farsi Worship Songs - (Eternal Life Ministries)
God's Story Audiovisual - Farsi - (God's Story)
God's Story - Farsi - (Gospel Go)
Hymns - Farsi - (NetHymnal)
Iranian Evangelistic Video Tract - Iranian - (Create International)
Jesus Film Project films - Farsi, Western - (The Jesus Film Project)
The Bible - Farsi - (Farsi Net)
The Bible - Farsi - by Audio Scriptures - (Bible Gateway)
The Bible - Farsi - Persian - صوتی کتاب مقدس - (Wordproject)
The Bible - Farsi - Today's Persian Version - (Talking Bibles)
The Gospel of Mark - Farsi - (Gospel Go)
The Hope Video - Farsi - (Mars Hill Productions)
The Jesus Story (audiodrama) - Farsi Western - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Farsi, Western - (Faith Comes By Hearing)
The Weary Traveller - Persian/Farsi (film) - (Create International)
Thru the Bible Persian Podcast - (Thru The Bible)
Who is God? - Persian (Farsi) - (Who Is God?)

ชื่ออื่นสำหรับ ภาษาฟาร์ซี

페르시아어
Farsi
Farsi, Western
Irani
New Persian
Parsi
Persian
Tieng Farsi
Tiếng Farsi
الفارسية
دری
فارسی
फारसी
பார்ஸி
波斯語
波斯语

พื้นที่ใช้ภาษา ภาษาฟาร์ซี

Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Canada
Denmark
France
Germany
Greece
India
Iran
Iraq
Israel
Netherlands
Oman
Qatar
Russia
Saudi Arabia
Spain
Sweden
Syria
Tajikistan
Turkey
Turkmenistan
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Uzbekistan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา ภาษาฟาร์ซี

มี 15 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา ภาษาฟาร์ซี.

Farsi, Western: Araki
Farsi, Western: Basseri
Farsi, Western: Hamadani
Farsi, Western: Isfahani
Farsi, Western: Jahromi
Farsi, Western: Kashani
Farsi, Western: Kazeruni
Farsi, Western: Kermani
Farsi, Western: Mahallati
Farsi, Western: Mashadi
Farsi, Western: Sedehi
Farsi, Western: Shahrudi
Farsi, Western: Shirazi
Farsi: Zott
Qazvini

ข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษาฟาร์ซี

จำนวนประชากร: 2,000,000

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 44

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ