ภาษา Patpatar: Sokarek

ชื่อภาษา: Patpatar: Sokarek
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21925
รหัสสำเนียงของ ROD: 21925
ชื่อภาษา ISO: Patpatar [gfk]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Patpatar: Sokarek

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Patpatar: Sokarek

Papua New Guinea

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Patpatar: Sokarek

มี 4 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Patpatar: Sokarek.

Patpatar
Patpatar: Hinsaal
Patpatar: Pala
Patpatar: Sokirik

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ