ภาษา Ifugao: Burnay

ชื่อภาษา: Ifugao: Burnay
ชื่อภาษา ISO: Amganad Ifugao [ifa]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2160
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 02160

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ifugao: Burnay

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

John 9 -16 (in Ifugao, Amganad)

(ดาวน์โหลด John 9 -16 MP3 ในภาษา Ifugao: Burnay) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63621).

John 17,20,21 (in Ifugao, Amganad)

(ดาวน์โหลด John 17,20,21 MP3 ในภาษา Ifugao: Burnay) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63622).

Revelation readings (in Ifugao, Amganad)

(ดาวน์โหลด Revelation readings MP3 ในภาษา Ifugao: Burnay) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63489).

Romans 1-9 (in Ifugao, Amganad)

(ดาวน์โหลด Romans 1-9 MP3 ในภาษา Ifugao: Burnay) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63486).

Romans 10-15 (in Ifugao, Amganad)

(ดาวน์โหลด Romans 10-15 MP3 ในภาษา Ifugao: Burnay) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63488).

พระคัมภีร์ Hudhud singing (in Ifugao, Amganad)

(ดาวน์โหลด พระคัมภีร์ Hudhud singing MP3 ในภาษา Ifugao: Burnay) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63487).

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Ifugao: Burnay) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C07960).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Ifugao, Amganad)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Ifugao: Burnay) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C02830).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Ifugao, Amganad)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Ifugao: Burnay) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C02831).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Ifugao, Amganad - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Central Ifugao - Wycliffe Edition - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Ifugao: Burnay

Burnay Ifugao
Ifugao, Amganad: Burnay Ifugao

พื้นที่ใช้ภาษา Ifugao: Burnay

Philippines

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Ifugao: Burnay

People Groups who speak Ifugao: Burnay

Ifugao, Amganad;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Ifugao: Burnay

ข้อมูลอื่นๆ: Agriculturalists; government workers. Traditional religion, Christian.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ