ภาษา Rohingya: Maramagyi

ชื่อภาษา: Rohingya: Maramagyi
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21279
รหัสสำเนียงของ ROD: 21279
ชื่อภาษา ISO: Rohingya [rhg]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Rohingya: Maramagyi

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

21 Rohingya Kaháni (21 Rohingya Stories - from the bible) - (Rohingya Stories)
God's Story Audio - Rohingya - Part 1 of 5 (parts 2-5 follow at website) - (God's Story)
Injil- Sura Yahya Audio - Rohingya (Gospel of John - Rohingya) - (God's Story)

ชื่ออื่นสำหรับ Rohingya: Maramagyi

Royhinga

พื้นที่ใช้ภาษา Rohingya: Maramagyi

Bangladesh
Myanmar

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Rohingya: Maramagyi

มี 1 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Rohingya: Maramagyi.

Rohingya

ข้อมูลเกี่ยวกับ Rohingya: Maramagyi

จำนวนประชากร: 800,000

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Rohingya: Maramagyi

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ