ภาษา Nuosu: Yynuo

ชื่อภาษา: Nuosu: Yynuo
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21221
รหัสสำเนียงของ ROD: 21221
ชื่อภาษา ISO: Sichuan Yi [iii]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nuosu: Yynuo

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Nosu, Shengzha - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Suodi - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Nuosu: Yynuo

Yynuo

พื้นที่ใช้ภาษา Nuosu: Yynuo

China

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Nuosu: Yynuo

มี 9 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Nuosu: Yynuo.

Baiiyi: Xianggallia
Nosu: Huili
Nosu: Mangbu
Nosu, Shengzha
Nosu: Tianbahua
Nuosu: Suodi
Yi: Lallu
Yi: Shansu
Yi: Xiao Hei

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ