ภาษา Warapu: Pou

ชื่อภาษา: Warapu: Pou
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21171
รหัสสำเนียงของ ROD: 21171
ชื่อภาษา ISO: Warapu [wra]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Warapu: Pou

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Bouni Barupu - WBT Version - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Bouni Pou - WBT Version - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Ramo - WBT Version - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Sumo - WBT Version - (Faith Comes By Hearing)

พื้นที่ใช้ภาษา Warapu: Pou

Papua New Guinea

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Warapu: Pou

มี 3 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Warapu: Pou.

Warapu
Warapu: Ramo
Warapu: Sumo

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ