ภาษา Mixed Great Andamanese

ชื่อภาษา: Mixed Great Andamanese
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21079
ชื่อภาษา ISO: Mixed Great Andamanese [gac]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixed Great Andamanese

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Mixed Great Andamanese

India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mixed Great Andamanese

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Mixed Great Andamanese.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mixed Great Andamanese

จำนวนประชากร: 7