ภาษา Tiwa: Hajowali

ชื่อภาษา: Tiwa: Hajowali
ชื่อภาษา ISO: Tiwa [lax]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20935
Language Scope: Unknown
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tiwa: Hajowali

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Athra Kummun [ข่าวประเสริฐ] (in Tiwa)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Tiwa: Hajowali) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A63183).

Gospel เพลง (in Tiwa)

(ดาวน์โหลด Gospel เพลง MP3 ในภาษา Tiwa: Hajowali) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A63184).

Thangane Mad [พระคำแห่งชีวิต 1] (in Tiwa)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Tiwa: Hajowali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A63182).

Thangane Mad [พระคำแห่งชีวิต 2] (in Tiwa)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Tiwa: Hajowali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A38071).

ชื่ออื่นสำหรับ Tiwa: Hajowali

Hajowali

พื้นที่ใช้ภาษา Tiwa: Hajowali

India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Tiwa: Hajowali