ภาษา Belarusan: Northeast Belarusan

ชื่อภาษา: Belarusan: Northeast Belarusan
ชื่อภาษา ISO: Belarusian [bel]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20769
Language Scope: Unknown
Language State: Not Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Belarusan: Northeast Belarusan

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Mark 1-7 (in Bielorussian)

(ดาวน์โหลด Mark 1-7 MP3 ในภาษา Belarusan: Northeast Belarusan) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A80204).

Mark 8- 13 (in Bielorussian)

(ดาวน์โหลด Mark 8- 13 MP3 ในภาษา Belarusan: Northeast Belarusan) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A80205).

Mark 14 - 16 & Music (in Bielorussian)

(ดาวน์โหลด Mark 14 - 16 & Music MP3 ในภาษา Belarusan: Northeast Belarusan) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A80206).

Portions of Luke's Gospel (in Bielorussian)

(ดาวน์โหลด Portions of Luke's Gospel MP3 ในภาษา Belarusan: Northeast Belarusan) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62431).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Bielorussian)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Belarusan: Northeast Belarusan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A51060).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Bielorussian)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Belarusan: Northeast Belarusan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A51090).

พระคำแห่งชีวิต for Children (in Bielorussian)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต for Children MP3 ในภาษา Belarusan: Northeast Belarusan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C80203).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Hymns - Belarusian - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Belorussian - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Belorussian - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Belorusan - JFC Version - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Belarusan: Northeast Belarusan

Northeast Belarusan
Polots
Viteb-Mogilev

พื้นที่ใช้ภาษา Belarusan: Northeast Belarusan

Belarus
Poland

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Belarusan: Northeast Belarusan

People Groups who speak Belarusan: Northeast Belarusan

Belorusian;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ