ภาษา Marwari: Jogi

ชื่อภาษา: Marwari: Jogi
ชื่อภาษา ISO: Marwari [mve]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20548
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 20548

ตัวอย่างภาษา Marwari: Jogi

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Marwari: Jogi

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Catechism (in مارواری [Marwari])

หลักความเชื่อและคำสอนอื่นสำหรับคริสต์เตียนใหม่ (C75208).

Christian Home Chart 1 (in مارواری [Marwari])

หลักความเชื่อและคำสอนอื่นสำหรับคริสต์เตียนใหม่ (C75219).

Christian Home Chart 2 (in مارواری [Marwari])

หลักความเชื่อและคำสอนอื่นสำหรับคริสต์เตียนใหม่ (C75209).

Christian Home Chart 3 (in مارواری [Marwari])

หลักความเชื่อและคำสอนอื่นสำหรับคริสต์เตียนใหม่ (C75205).

Christmas & Miracle Readings (in مارواری [Marwari])

บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (C75211).

ข่าวประเสริฐ (in مارواری [Marwari])

บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C75218).

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Marwari: Jogi) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64899).

John 1 - 12 Selections (in مارواری [Marwari])

(ดาวน์โหลด John 1 - 12 Selections MP3 ในภาษา Marwari: Jogi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A75215).

John 13 - 21 Selections (in مارواری [Marwari])

(ดาวน์โหลด John 13 - 21 Selections MP3 ในภาษา Marwari: Jogi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A75220).

Noah & Abraham (in مارواری [Marwari])

บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (C75214).

Selections from Mark (in مارواری [Marwari])

(ดาวน์โหลด Selections from Mark MP3 ในภาษา Marwari: Jogi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A75212).

พระคำแห่งชีวิต 1w/ HINDI (in مارواری [Marwari])

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes HINDI. (C09600).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in مارواری [Marwari])

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C09601).

พระคำแห่งชีวิต 3 (in مارواری [Marwari])

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C09610).

พระคำแห่งชีวิต 4 (in مارواری [Marwari])

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C09611).

พระคำแห่งชีวิต 5 (in مارواری [Marwari])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 5 MP3 ในภาษา Marwari: Jogi) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C09620).

พระคำแห่งชีวิต 7 (in مارواری [Marwari])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 7 MP3 ในภาษา Marwari: Jogi) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C75207).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Marwari, Northern - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Marwari - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Marwari: Jogi

مارواری: جوگی

พื้นที่ใช้ภาษา Marwari: Jogi

Pakistan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Marwari: Jogi

ข้อมูลเกี่ยวกับ Marwari: Jogi

จำนวนประชากร: 50,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ