ภาษา Zhuang, Yongbei: Pingguo: Taiping

ชื่อภาษา: Zhuang, Yongbei: Pingguo: Taiping
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20529
ชื่อภาษา ISO: Yongbei Zhuang [zyb]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zhuang, Yongbei: Pingguo: Taiping

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Zhuang, Northern (Yongbei) - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Zhuang, Yongbei - NPB Version - (Faith Comes By Hearing)

พื้นที่ใช้ภาษา Zhuang, Yongbei: Pingguo: Taiping

China

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Zhuang, Yongbei: Pingguo: Taiping

มี 3 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Zhuang, Yongbei: Pingguo: Taiping.

Zhuang, Northern
Zhuang, Yongbei: Pingguo
Zhuang, Yongbei: Pingguo: Bangxu

ข้อมูลเกี่ยวกับ Zhuang, Yongbei: Pingguo: Taiping

จำนวนประชากร: 99,000

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zhuang, Yongbei: Pingguo: Taiping

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ถ้าคุณสนใจที่จะได้สื่อนี้ซึ่งยังไม่พร้อม หรือเลิกใช้แล้ว กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น