ภาษา Linear A

ชื่อภาษา: Linear A
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20412
ชื่อภาษา ISO: Linear A [lab]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Linear A

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Linear A

Zambia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Linear A

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Linear A.