ภาษา French Belgian Sign Language

ชื่อภาษา: French Belgian Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20405
ชื่อภาษา ISO: Langue des signes de Belgique Francophone [sfb]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา French Belgian Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา French Belgian Sign Language

Belgium

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา French Belgian Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา French Belgian Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ French Belgian Sign Language

จำนวนประชากร: 4,000