ภาษา Al-Sayyid Bedouin Sign Language

ชื่อภาษา: Al-Sayyid Bedouin Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20315
ชื่อภาษา ISO: Al-Sayyid Bedouin Sign Language [syy]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Al-Sayyid Bedouin Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Al-Sayyid Bedouin Sign Language

Israel

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Al-Sayyid Bedouin Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Al-Sayyid Bedouin Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Al-Sayyid Bedouin Sign Language

จำนวนประชากร: 160