ภาษา Afghan Sign Language

ชื่อภาษา: Afghan Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20311
ชื่อภาษา ISO: Afghan Sign Language [afg]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Afghan Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Afghan Sign Language

Afghanistan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Afghan Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Afghan Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Afghan Sign Language

จำนวนประชากร: 1,000