ภาษา Yi: Bai: Luquan

ชื่อภาษา: Yi: Bai: Luquan
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20159
ชื่อภาษา ISO: Central Bai [bca]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi: Bai: Luquan

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Bai - (The Jesus Film Project)

พื้นที่ใช้ภาษา Yi: Bai: Luquan

China

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Yi: Bai: Luquan

มี 4 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Yi: Bai: Luquan.

Bai
Bai: Jianchuan
Bai: Kuyao
Minjia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi: Bai: Luquan

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ถ้าคุณสนใจที่จะได้สื่อนี้ซึ่งยังไม่พร้อม หรือเลิกใช้แล้ว กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น