ภาษา Ealeba & Waga Waga: Milne Bay

ชื่อภาษา: Ealeba & Waga Waga: Milne Bay
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2014
รหัสสำเนียงของ ROD: 02014
ชื่อภาษา ISO: Tawala [tbo]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ealeba & Waga Waga: Milne Bay

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Ealeba & Waga Waga: Milne Bay) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C16171).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Ealeba & Waga Waga: Milne Bay ผสมบ้าง

C20341 พระคำแห่งชีวิต w/ TWELA ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ TWELA MP3 ในภาษา Ealeba & Waga Waga: Milne Bay (in Tawala)

ชื่ออื่นสำหรับ Ealeba & Waga Waga: Milne Bay

Ealeba
Tawala: Ealeba
Tawala: Gwavili
Tawala: Gwawili
Tawala: Wagawaga
Tawala: Yaleba
Waga Waga
Yelaba

พื้นที่ใช้ภาษา Ealeba & Waga Waga: Milne Bay

Papua New Guinea

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Ealeba & Waga Waga: Milne Bay

มี 9 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Ealeba & Waga Waga: Milne Bay.

Tawala
Tawala: Awayama
Tawala: Bohilai
Tawala: Diwinai
Tawala: Huhuna
Tawala: Keherara
Tawala: Labe
Tawala: Lelehudi
Tawala: Sideya

ข้อมูลเกี่ยวกับ Ealeba & Waga Waga: Milne Bay

ข้อมูลอื่นๆ: Understand TAVARA & SUAU

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ