ภาษา Mixteco de San Martin Duraznos

ชื่อภาษา: Mixteco de San Martin Duraznos
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20034
Language Type: Dialect
รหัสสำเนียงของ ROD: 20034
ชื่อภาษา ISO: Juxtlahuaca Mixtec [vmc]

ตัวอย่างภาษา Mixteco de San Martin Duraznos

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixteco de San Martin Duraznos

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ 1-19 (in Mixtec, Juxtlahuaca)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ 1-19 MP3 ในภาษา Mixteco de San Martin Duraznos) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร Contains: Pictures 1-19 (A64098).

ข่าวประเสริฐ 20-40 (in Mixtec, Juxtlahuaca)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ 20-40 MP3 ในภาษา Mixteco de San Martin Duraznos) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร Contains: Pictures 20-40 (A64099).

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Mixteco de San Martin Duraznos) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A37605).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 1-10 (in Mixtec, Juxtlahuaca)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 1-10 MP3 ในภาษา Mixteco de San Martin Duraznos) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Contains: Pictures 1-10 (A64096).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 11-24 (in Mixtec, Juxtlahuaca)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 11-24 MP3 ในภาษา Mixteco de San Martin Duraznos) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Contains: Pictures 11-24 (A64097).

พระคำแห่งชีวิต (in Mixtec, Juxtlahuaca)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Mixteco de San Martin Duraznos) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A17480).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Mixteco de San Martin Duraznos ผสมบ้าง

A38329 Mixtec Diagnostic ดาวน์โหลด Mixtec Diagnostic MP3 ในภาษา Mixteco de San Martin Duraznos (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Mixteco, Central Juxtlahuaca - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Mixteco de San Martin Duraznos

Mixteco, Cocoiyan
Mixteco, Cocoiyán
Mixteco de Coicoyan
Mixteco de Coicoyán
Mixteco del Oeste de Juxtlahuaca
Mixtec, Western Juxtlahuaca: Cocoiyan
Mixtec, Western Juxtlahuaca: Cocoiyán
San Martin Duraznos

พื้นที่ใช้ภาษา Mixteco de San Martin Duraznos

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mixteco de San Martin Duraznos

มี 1 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Mixteco de San Martin Duraznos.

Mixtec, Juxtlahuaca

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mixteco de San Martin Duraznos

ข้อมูลอื่นๆ: A sub-dialect of MIXTEC: San Martin Peras.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ