ภาษา Hindustani

ชื่อภาษา: Hindustani
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19437
Language Type: Dialect
รหัสสำเนียงของ ROD: 19437
ชื่อภาษา ISO: ภาษาฮินดี [hin]

ตัวอย่างภาษา Hindustani

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hindustani

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in हिन्दी [Hindi])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Hindustani) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A22090).

ข่าวประเสริฐ & Lord's อธิษฐาน (in हिन्दी [Hindi])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ & Lord's อธิษฐาน MP3 ในภาษา Hindustani) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64254).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in हिन्दी [Hindi])

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Hindustani) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65701).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in हिन्दी [Hindi])

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Hindustani) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80587).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in हिन्दी [Hindi])

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Hindustani) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80588).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in हिन्दी [Hindi])

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Hindustani) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80589).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in हिन्दी [Hindi])

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Hindustani) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80590).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in हिन्दी [Hindi])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Hindustani) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80591).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in हिन्दी [Hindi])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Hindustani) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80592).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in हिन्दी [Hindi])

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Hindustani) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80593).

ชีวิตของพระเยซู 1 (in हिन्दी [Hindi])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู 1 MP3 ในภาษา Hindustani) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (A35370).

ชีวิตของพระเยซู 2 (in हिन्दी [Hindi])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู 2 MP3 ในภาษา Hindustani) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (A35371).

เพลง (in हिन्दी [Hindi])

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Hindustani) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A80919).

Ujale Ki Or [Towards Light] (in हिन्दी [Hindi])

(ดาวน์โหลด Towards Light MP3 ในภาษา Hindustani) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A63818).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in हिन्दी [Hindi])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Hindustani) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A21280).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in हिन्दी [Hindi])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Hindustani) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A22290).

พระคำแห่งชีวิต 3 (in हिन्दी [Hindi])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 3 MP3 ในภาษา Hindustani) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A74702).

พระคำแห่งชีวิต for Children (in हिन्दी [Hindi])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต for Children MP3 ในภาษา Hindustani) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A03501).

Qayamot [พระคำแห่งชีวิต - Judgement is Coming Soon]

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต - Judgement is Coming Soon MP3 ในภาษา Hindustani) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A38352).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Hindustani ผสมบ้าง

A08370 พระคำแห่งชีวิต 1 w/ MARWARI, HINDI, etc ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 w/ MARWARI, HINDI, etc MP3 ในภาษา Hindustani (in گجراتی کچی کوہلی [Gujarati Katchi Kohli])

A08371 WOL 2 w/ GUJ: Parkali Kohli & HINDI ดาวน์โหลด WOL 2 w/ GUJ: Parkali Kohli & HINDI MP3 ในภาษา Hindustani (in گجراتی کچی کوہلی [Gujarati Katchi Kohli])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

A Pilgrimage - Hindi (film) - (Create International)
God's Powerful Saviour - Hindi - Readings from the Gospel of Luke - (Audio Treasure)
God's Story Video and Audio - Hindi - (God's Story)
Hymns - Hindi - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Hindi - (The Jesus Film Project)
Ten Virgins Parable - Hindi (film) (aka Hindi Language Film) - (Create International)
The Bible - Hindi - ऑडियो बाइबल परियोजना - (Wordproject)
The Gospel - Hindi - (Global Gospel, The)
The Hope Video - Hindi - (Mars Hill Productions)
The Jesus Story (audiodrama) - Hindi - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Hindi - (Audio Treasure)
The New Testament - Hindi - Bible Society of India - (Talking Bibles)
The New Testament - Hindii - audio of 2007 Easy-to-Read Version - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Hindii - Sab Ki Version - (Faith Comes By Hearing)
Thru the Bible Hindi Podcast - (Thru The Bible)
Who is God? - Hindi - (Who Is God?)

ชื่ออื่นสำหรับ Hindustani

Khadi Boli
Khari Boli
हिन्दुस्तानी

พื้นที่ใช้ภาษา Hindustani

India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Hindustani

มี 4 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Hindustani.

ภาษาฮินดี (ISO Language)
Hindi: Dehati (Dialect)
Sapera (Dialect)
Vajjiga (Dialect)

People Groups who speak Hindustani

Aghori; Ahar; Aheria; Ajna; Amat; Anantpanthi; Aoghar; Apapanthi; Arain, Hindu; Arakh; Arora, Hindu; Audhelia; Babar; Bachhada; Badhai, Hindu; Badhi, Hindu; Badhik; Bagdi, Wagdi; Baghban, Hindu; Bagwan, Hindu; Baha'i; Bahelia, Hindu; Bahna, Hindu; Baiga; Bairwa; Baiswar; Bajgar; Balahar, Hindu; Balai, Hindu; Banchada; Bandhamati, Hindu; Bangali, Hindu; Bania; Bania, Adrakhi; Bania, Agarwal; Bania, Agrahari; Bania, Ajudhyabansi; Bania, Bais; Bania, Barahseni; Bania, Baranwal; Bania, Barnawar; Bania, Bhatia; Bania, Chauseni; Bania, Dhusar; Bania, Gahoi; Bania, Golapurab; Bania, Hardoi; Bania, Jaiswal; Bania, Kasar; Bania, Kasarwani; Bania, Kasaundhan; Bania, Khandelwal; Bania, Mahajan; Bania, Mahesri; Bania, Mahur; Bania, Nima; Bania, Oswal; Bania, Porwal; Bania, Rastaogi; Bania, Rauniar; Bania, Saitwal; Bania, Saraogi; Bania, Ummad; Bania, Unai; Banmanus; Bansphor, Hindu; Bantar; Baori; Barad, Hindu; Barahar; Baraua; Bardai; Bargi; Bargunda; Bari, Hindu; Barwala, Hindu; Basith, Sikh; Basor; Bawaria, Hindu; Bedia, Hindu; Bhabra, Hindu; Bhand, Hindu; Bhangi, Hindu; Bhantu; Bhanumati; Bharbhunja, Hindu; Bharewa; Bharia Bhumia; Bhat, Hindu; Bhatia, Hindu; Bhil; Bhogta; Bhoi, Hindu; Bhoyar; Bhuinhar; Bhuiya; Bhurtia; Bhuyiar; Biar, Hindu; Bidakia; Bilaspuri; Billedar; Binjhia; Birjia; Bishnoi, Hindu; Bola; Boria; Bot; Brahman; Brahman, Acharaj; Brahman, Bagda; Brahman, Bhagor; Brahman, Bhatt; Brahman, Bhojak; Brahman, Bhumihar; Brahman, Bohra; Brahman, Chaturvedi; Brahman, Daima; Brahman, Dakaut; Brahman, Dakshini; Brahman, Dhiman; Brahman, Gaur; Brahman, Gujar Gaur; Brahman, Haryana; Brahman, Jijhotia; Brahman, Joshi; Brahman, Kanaujia; Brahman, Khandelwal; Brahman, Maha; Brahman, Maithili; Brahman, Ojha; Brahman, Palliwal; Brahman, Parikh; Brahman, Rikhisur; Brahman, Sakaldwipi; Brahman, Sanadhya; Brahman, Sankliwal; Brahman, Saraswat; Brahman, Sawaria; Brahman, Sikhwal; Brahman, Srigaud; Brahman, Srimali; Brahman, Trivedi Mewada; Chadar; Chamar, Hindu; Chamta; Charandasis; Chaupal; Chero; Chhimba, Hindu; Chhipa, Hindu; Chidar; Chik Baraik; Chitara; Chunpach; Dadupanthi; Dagi, Hindu; Dahait; Dangi; Daroga, Hindu; Daryadasi; Darzi, Hindu; Deha; Deshwali, Hindu; Devhar; Dhakad; Dhangri; Dhanuk; Dharhi, Hindu; Dharkar; Dhimar; Dhobi, Hindu; Dholi, Hindu; Dohor; Domar; Dosadh, Hindu; East Indian; Gadaria, Hindu; Gandhi, Hindu; Gandia, Rajasthan; Garpaguri; Gawaria; Gharami; Ghasi, Hindu; Ghosi, Hindu; Ghusuria; Gidhiya, Hindu; Godhi; Golak; Goley; Gond; Gonrhi; Gorait; Goriya, Hindu; Gosain, Hindu; Gual; Gujar, Hindu; Habura; Halalkhor, Hindu; Halwai, Hindu; Hela; Hijda; Hindi; Hurkiya; Jangam, Hindu; Jat, Ahlawat, Hindu; Jat, Bajwa, Hindu; Jat, Baliyan; Jat, Barh, Hindu; Jat, Bhainwal; Jat, Chahil, Hindu; Jat, Chima, Hindu; Jat, Dagar, Hindu; Jat, Dalal, Hindu; Jat, Dehia, Hindu; Jat, Deswal; Jat, Dhankar; Jat, Dhillon, Hindu; Jat, Gahlot, Hindu; Jat, Ganthwara; Jat, Ghatwal, Hindu; Jat, Ghumman, Hindu; Jat, Golla; Jat, Gujar; Jat, Hela, Hindu; Jat, Hindu; Jat, Hoda; Jat, Jakhar, Hindu; Jat, Kadian; Jat, Kharral, Hindu; Jat, Khutel; Jat, Mann, Hindu; Jat, Nain; Jat, Pachhade, Hindu; Jat, Parihar, Hindu; Jat, Pawania; Jat, Rathi, Hindu; Jat, Sahrawat, Hindu; Jat, Sangwan, Hindu; Jat, Sheoran; Jat, Sidhu, Hindu; Jat, Sindhu; Jat, Sirohi; Jat, Thakurela, Hindu; Jat, Thenwan; Jat, Tokai; Jat, Tomar; Jat, Tur; Jat, Turk; Jat, Uriya; Jat, Varaich, Hindu; Jat, Virk, Hindu; Javeri; Jhamral; Jhinwar, Hindu; Jhojha, Hindu; Julaha; Kabadi; Kachhi, Hindu; Kadar; Kadera; Kahar, Hindu; Kakaigar; Kalabaz; Kalbelia; Kalota; Kalwar, Hindu; Kamad; Kamboh, Hindu; Kanchan, Hindu; Kandera; Kandu; Kanjar, Hindu; Kaparia; Karal, Hindu; Karaoli; Karku; Karmali; Karwal; Katia; Kawar; Khangar, Hindu; Kharadi; Kharol; Kharot; Kharsola; Kharwar; Khati, Hindu; Khatik, Hindu; Khatri, Hindu; Khatwa; Khowa; Khumra, Hindu; Kir; Kirar; Kisan; Koiri, Hindu; Kol; Koria; Kotwal; Kuchbandia; Kumhar, Hindu; Kurariar; Kurmi, Hindu; Kurpalta; Kutana; Labana, Hindu; Ladia; Lahangar; Laheri, Hindu; Lakhera; Leper; Lodha; Lohara; Lohar, Hindu; Lora; Lunia; Lunia, Hindu; Maghaiya; Maika; Majhi; Majhwar; Mal, Hindu; Mali, Hindu; Mallah, Hindu; Mallik, Hindu; Markande; Mawasi; Megh, Hindu; Mehar; Meo, Hindu; Merat, Hindu; Mina; Mirdas, Hindu; Moghia; Mukeri, Hindu; Murao, Hindu; Musahar, Hindu; Muskhan; Nagarchi, Hindu; Nai, Hindu; Nanakshahi; Naribut; Naroda; Nat, Hindu; Pakhimara; Panika; Panka; Pao; Parhaiya; Pasi, Hindu; Patari; Patlia; Patwa, Hindu; Perna, Hindu; Prannathi; Raigar; Rajbhar; Rajput; Rajput, Agnivansi; Rajput, Bachgoti; Rajput, Bachhal; Rajput, Baghel; Rajput, Bais, Hindu; Rajput, Bandhalgoti; Rajput, Bargujar; Rajput, Barwar; Rajput, Bhadauria; Rajput, Bhale Sultan, Hindu; Rajput, Bhatti, Hindu; Rajput, Bisen; Rajput, Bundela; Rajput, Chandel; Rajput, Chandrabansi; Rajput, Chauhan, Hindu; Rajput, Dangi; Rajput, Dhakaru; Rajput, Dikhit; Rajput, Gahlot; Rajput, Garewal, Hindu; Rajput, Gaur; Rajput, Gautam; Rajput, Jadon; Rajput, Jadu; Rajput, Janghara; Rajput, Janjua, Hindu; Rajput, Janwar; Rajput, Jhala; Rajput, Joia, Hindu; Rajput, Kachhwaha; Rajput, Kalhan; Rajput, Kanhpuriya; Rajput, Katheriya; Rajput, Kausik; Rajput, Manihas; Rajput, Mar; Rajput, Nagbansi; Rajput, Nikumbh; Rajput, Paik; Rajput, Palwar; Rajput, Parihar; Rajput, Parmar; Rajput, Ponwar, Hindu; Rajput, Pundir, Hindu; Rajput, Raikwar; Rajput, Rajbansi; Rajput, Rajkumar; Rajput, Rathi; Rajput, Rathor; Rajput, Rawa; Rajput, Rawat; Rajput, Saithwar; Rajput, Sakarwar; Rajput, Salehria; Rajput, Sengar; Rajput, Sikarwar; Rajput, Sikh; Rajput, Sirnet; Rajput, Sisodia; Rajput, Solanki; Rajput, Sombansi; Rajput, Surajbansi; Rajput, Tonwar; Rajput, Yadav; Rajwar; Ramdasia, Hindu; Rana; Rathia, Hindu; Rawal, Hindu; Rawat; Rehar; Saharia; Saini, Hindu; Salvi; Sanauriya; Sangtarash; Sansi, Hindu; Santia, Hindu; Saonta; Saur; Sekera; Shikari Rajput; Sikligar, Hindu; Silawat, Hindu; Singiwala; Soiri; Sonar, Hindu; Sondhia; Sonr; Soria; South Asian, general; Taga, Hindu; Tamboli, Hindu; Tarkhan, Hindu; Tatka; Tawaif, Hindu; Teli, Hindu; Thathera, Hindu; Thori, Hindu; Turi; Vasudev; Yadav, Hindu; Zamral, Hindu;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ