ภาษา Romani: Sinte

ชื่อภาษา: Romani: Sinte
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19426
รหัสสำเนียงของ ROD: 19426
ชื่อภาษา ISO: Sinte Romani [rmo]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Romani: Sinte

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Zacchaeus (in Romski: Juzno Nemacki [Romany: South German])

(ดาวน์โหลด Zacchaeus MP3 ในภาษา Romani: Sinte) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A21811).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Romani, Sinte - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Romani, Sinti - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Romani: Sinte

Rumunski: Sinte
Sinte Romani

พื้นที่ใช้ภาษา Romani: Sinte

Austria
Czech Republic
France
Germany
Italy
Kazakhstan
Netherlands
Poland
Serbia
Switzerland

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Romani: Sinte

มี 16 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Romani: Sinte.

Romani: Hamburg
Romani, Sinte: Abbruzzesi
Romani, Sinte: Eftawagaria
Romani, Sinte: Estracharia
Romani, Sinte: Gadschkene
Romani, Sinte: Kranaria
Romani, Sinte: Krantiki
Romani, Sinte: Lallere
Romani, Sinte: Manouche
Romani, Sinte: Manuche
Romani, Sinte: Piedmont Sinti
Romani, Sinte: Praistiki
Romani, Sinte: Serbian Romani
Romani, Sinte: Slovenian-croatian
Romani, Sinte: Slovenian-croatian Romani
Romany: South German

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ