ภาษา Zambian Sign Language

ชื่อภาษา: Zambian Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19371
ชื่อภาษา ISO: Zambian Sign Language [zsl]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zambian Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Zambian Sign Language

Zambia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Zambian Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Zambian Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Zambian Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.