ภาษา Moroccan Sign Language

ชื่อภาษา: Moroccan Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19337
ชื่อภาษา ISO: Moroccan Sign Language [xms]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Moroccan Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Moroccan Sign Language

Morocco

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Moroccan Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Moroccan Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Moroccan Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.