ภาษา Venezuelan Sign Language

ชื่อภาษา: Venezuelan Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19316
ชื่อภาษา ISO: Venezuelan Sign Language [vsl]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Venezuelan Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Venezuelan Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Venezuelan Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Venezuelan Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.