ภาษา Tama [Columbia]

ชื่อภาษา: Tama [Columbia]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19266
ชื่อภาษา ISO: Tama (Colombia) [ten]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tama [Columbia]

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Tama [Columbia]

Colombia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Tama [Columbia]

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Tama [Columbia].

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tama [Columbia]

ข้อมูลอื่นๆ: Extinct.