ภาษา Swedish Sign Language

ชื่อภาษา: Swedish Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19262
ชื่อภาษา ISO: Swedish Sign Language [swl]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Swedish Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Swedish Sign Language

Sweden

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Swedish Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Swedish Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Swedish Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.