ภาษา Sri Lankan Sign Language

ชื่อภาษา: Sri Lankan Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19256
ชื่อภาษา ISO: Sri Lankan Sign Language [sqs]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sri Lankan Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Sri Lankan Sign Language

Sri Lanka

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Sri Lankan Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Sri Lankan Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Sri Lankan Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.