ภาษา Singapore Sign Language

ชื่อภาษา: Singapore Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19251
ชื่อภาษา ISO: Singapore Sign Language [sls]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Singapore Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Singapore Sign Language

Singapore

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Singapore Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Singapore Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Singapore Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.

จำนวนประชากร: 3,000