ภาษา Sierra Leone Sign Language

ชื่อภาษา: Sierra Leone Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19246
ชื่อภาษา ISO: Sierra Leone Sign Language [sgx]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sierra Leone Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Sierra Leone Sign Language

Sierra Leone

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Sierra Leone Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Sierra Leone Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Sierra Leone Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.