ภาษา Swiss-German Sign Language

ชื่อภาษา: Swiss-German Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19245
ชื่อภาษา ISO: Swiss-German Sign Language [sgg]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Swiss-German Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Swiss-German Sign Language

Switzerland

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Swiss-German Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Swiss-German Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Swiss-German Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.