ภาษา South African Sign Language

ชื่อภาษา: South African Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19244
ชื่อภาษา ISO: South African Sign Language [sfs]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา South African Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา South African Sign Language

South Africa

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา South African Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา South African Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ South African Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.

จำนวนประชากร: 235,000