ภาษา Saudi Arabian Sign Language

ชื่อภาษา: Saudi Arabian Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19243
ชื่อภาษา ISO: Saudi Arabian Sign Language [sdl]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Saudi Arabian Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Saudi Arabian Sign Language

Saudi Arabia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Saudi Arabian Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Saudi Arabian Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Saudi Arabian Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.