ภาษา Puerto Rican Sign Language

ชื่อภาษา: Puerto Rican Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19218
ชื่อภาษา ISO: Puerto Rican Sign Language [psl]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Puerto Rican Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Puerto Rican Sign Language

Puerto Rico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Puerto Rican Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Puerto Rican Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Puerto Rican Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.