ภาษา Persian Sign Language

ชื่อภาษา: Persian Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19215
ชื่อภาษา ISO: Persian Sign Language [psc]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Persian Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Persian Sign Language

Iran

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Persian Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Persian Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Persian Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.