ภาษา Peruvian Sign Language

ชื่อภาษา: Peruvian Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19212
ชื่อภาษา ISO: Peruvian Sign Language [prl]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Peruvian Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Peruvian Sign Language

Peru

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Peruvian Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Peruvian Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Peruvian Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.