ภาษา Maritime Sign Language

ชื่อภาษา: Maritime Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19179
ชื่อภาษา ISO: Maritime Sign Language [nsr]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Maritime Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Maritime Sign Language

Canada

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Maritime Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Maritime Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Maritime Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.