ภาษา Nicaraguan Sign Language

ชื่อภาษา: Nicaraguan Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19158
ชื่อภาษา ISO: Nicaraguan Sign Language [ncs]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nicaraguan Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Nicaraguan Sign Language

Nicaragua

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Nicaraguan Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Nicaraguan Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Nicaraguan Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.

จำนวนประชากร: 3,000