ภาษา Monastic Sign Language

ชื่อภาษา: Monastic Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19152
ชื่อภาษา ISO: Monastic Sign Language [mzg]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Monastic Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Monastic Sign Language

Vatican City

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Monastic Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Monastic Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Monastic Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.