ภาษา Martha's Vineyard Sign Language

ชื่อภาษา: Martha's Vineyard Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19141
ชื่อภาษา ISO: Martha's Vineyard Sign Language [mre]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Martha's Vineyard Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Martha's Vineyard Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Martha's Vineyard Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Martha's Vineyard Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.